PRE UCHÁDZAČOV

 • Prečo u nás študovať
  Energia z jadier atómov predstavuje väčšinu elektrickej energie vyrobenej a spotrebovanej na Slovensku. Zaujíma vás, ako vznikajú rôzne druhy žiarenia, ako ich efektívne využiť a ako sa chrániť pred ich potenciálne škodlivými účinkami? Aj vy môžete prispieť k vývoju v oblasti jadrového a fyzikálneho inžinierstva pre spomalenie klimatickej zmeny a udržateľné životné prostredie pre nás všetkých ak si vyberiete študijný program Jadrové a fyzikálne inžinierstvo.

  • Prehĺbite si vedomosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky, elektroniky a počítačovej techniky a programovania.
  • Získate vedomosti v oblasti energetiky, jadrovej energetiky, jadrovej fyziky a techniky ako aj materiálového inžinierstva.
  • Budete disponovať základnými poznatkami o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach tuhých látok a bude rozumieť fyzikálnej podstate javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky materiálov.
  • Nadobudnete ucelené poznatky o jadrových reaktoroch a celkovej činnosti jadrovej elektrárne ako aj o ionizujúcom žiarení, jeho meraní a o technológiách a zariadeniach, ktoré ho využívajú.
  • Budete vedieť využívať programové prostredie na modelovania a simulácie fyzikálnych procesov ako aj na riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžinierstve.

  jadro
 • Čo možno u nás študovať

  Tematické okruhy štúdia na JFI

  predmety
 • FAQ

  Čo po skončení štúdia? Nájdem zamestnanie?
  Spolupracujeme s mnohými firmami, ktoré potrebujú absolventov so zameraním na jadrové a fyzikálne inžinierstvo. Je tu množstvo príležitostí a firmy majú záujem o našich absolventov.

  Je štúdium náročné?
  Štúdium je nastavené pre študenta, ktorý nemusí byť úplný genius, ale stačí, že vie na sebe pracovať. Naši pracovníci vždy ochotne pomôžu študentovi, ktorý javí záujem a snaží sa naučiť veci, ktoré možno na prvý krát nepochopil.

  Je možné prestúpiť medzi odbormi?
  Počas prvého roka je štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU spoločné pre všetky odbory, a tak je možne sa prvý rok zorientovať a nakoniec si vybrať ten odbor, ktorý ťa oslovil.

 • Linky

HOVORIA O NÁS