ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalársky študijný program Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Čítať viac >

Inžiniersky študijný program Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Čítať viac >

Doktorandský študijný program Fyzikálne inžinierstvo

Čítať viac >

Doktorandský študijný program Jadrová energetika

Čítať viac >