VÝSKUM

Výskum na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva môžeme rozdeliť na nasledovné oblasti:

Fyzika materiálov

Výskum v oblasti fyziky materiálov sa zameriava na štúdium vlastností materiálov na mikroskopickej úrovni. Skúmame ich štruktúru, vodivé vlastnosti, mechanickú odolnosť a mnoho ďalších aspektov, aby sme podporili inovácie v oblasti materiálového inžinierstva.

Čítať viac >

Výskum a diagnostika materiálov

Využívame moderné technológie, aby sme presne charakterizovali vlastnosti materiálov a identifikovali potenciálne nedostatky, čím prispievame k vyššej kvalite a bezpečnosti materiálov vo viacerých odvetviach priemyslu.

Čítať viac >

Jadrová technika a energetika

Výskum v oblasti jadrovej techniky a energetiky sa zameriava na vývoj inovatívnych riešení pre jadrovú energetiku. Spolupracujeme s partnermi z priemyslu na vývoji bezpečných a udržateľných jadrových systémov, ktoré prispievajú k energetickým potrebám dnešnej doby.

Čítať viac >

Využitie ionizujúceho žiarenia

Výskum sa zameriava na využitie rôznych typov ionizujúceho žiarenia na štúdium štruktúry a tiež na zmenu vlastností materiálov a prípravu detektorov.

Čítať viac >