ÚSTAV

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU poskytuje vzdelanie pre študentov, ktorí sa zaujímajú o jadrovú energetiku a o fyzikálne inžinierstvo. Pracovisko sa venuje výskumu a vývoju aplikácií v oblasti jadrovej energetiky a materiálového výskumu. Snažíme sa pripraviť študentov, ktorí budú schopní po skončení štúdia pôsobiť v rôznych odvetviach jadrového inžinierstva a vývoja, napr. vo výrobe elektrickej energie z jadra, na poli bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární alebo dizajnu moderných jadrových zariadení. Absolventi budú schopní skúmať nové procesy v materiáloch a  hľadať inovatívne možnosti ich aplikácie.

Výučbu odborných predmetov a výskum v príslušnej oblasti pôsobenia zabezpečujú nasledovné oddelenia:

  • Oddelenie fyziky
  • Oddelenie výskumu a diagnostiky materiálov
  • Oddelenie jadrovej techniky a energetiky
  • Oddelenie využitia ionizujúceho žiarenia

HOVORIA O NÁS