Ing. Iveta Bartošová, PhD.

Po úspešnom zvládnutí inžinierskeho štúdia som sa zapísala na doktorandské štúdium, kde som pokračovala vo svojej práci zameranej na popredné materiály pre novú generáciu jadrových reaktorov. Počas týchto troch rokov som bola na 4 mesačnej stáži v U.S.A., na mnohých konferenciách v Japonsku, Indii a Európe. Môj školiteľ ma vždy podporoval a pomáhal vo všetkých aspektoch štúdia. Momentálne pracujem vo firme Reaktortest s.r.o. na dostavbe 3 a 4 bloku v jadrovej elektrárni Mochovce. Bola som milo prekvapená, že aj tu v Mochovciach poznajú našich profesorov a nešetrili chválou. Štúdium na ÚJFI bolo veľmi príjemné a určite neľutujem. Vrelo odporúčam :).