ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Dionýz Ilkovič: Fyzika

Dielo je zverejnené so súhlasom vlastníkov autorského práva, naskenované stránky nie je povolené zverejniť na inom serveri ako serveroch Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Kniha Dionýz Ilkovič: Fyzika (na stiahnutie)

Digitálna podpora predmetov fyzikálneho inžinierstva

Elektronické študijné materiály a úlohy vyžadujúce numerické riešenie a/alebo spracovanie výsledkov na smartfónoch, tabletoch alebo počítačoch. Tvorba materiálov je podporená prostredníctvom projektu KEGA Digitálna podpora predmetov fyzikálneho inžinierstva 006STU-4/2022

Prejsť na web Digitálna podpora predmetov fyzikálneho inžinierstva