ÚSTAV

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU poskytuje vzdelanie pre študentov, ktorí sa zaujímajú o jadrovú energetiku a o fyzikálne inžinierstvo. Pracovisko sa…

Čítať viac

ŠTUDENTI

Informácie a dôležité materiály pre uchádzačov a študentov.

Čítať viac

VÝSKUM

Výskum na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva môžeme rozdeliť na nasledovné oblasti:  

Čítať viac

Aktuality

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva2 weeks ago
Dňa 8.11.2023 sa na ambasáde Spojených štátov amerických uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom s témou Ženy v energetike vedená čestnou predsedníčkou Ann K. Grazer, ktorá zastáva funkciu Hlavnej zástupkyne námestníka tajomníka na Úrade pre medzinárodnú bezpečnosť a nešírenie zbraní hromadného ničenia na ministerstve zahraničných vecí a je diplomatkou, ktorá posilňuje myšlienku globálneho režimu nešírenia jadrových zbraní a podpory mierového využitia jadrovej energetiky. Stretnutia sa zúčastnilo 15 žien z akademickej pôdy ako i z praxe. Zastúpenie mali spoločnosti SE, a.s., ZSE, a.s., Ministerstvo hospodárstva, SNUS, a iné. Náš Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva zastupovali Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD., Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. a 3 študentky odboru Jadrového a fyzikálneho inžinierstva Nina Borošová, Nikola Schmidtová a Yaroslava Polishchuk. V rámci stretnutia sa diskutovalo, ako pomôcť dievčatám a ženám presadiť sa aj v oblasti energetiky a ako podporiť ich záujem o technické vedy. Stretnutie sa ukončilo v duchu priania ďalšej spolupráce a udržania kontaktu prítomných slovenských účastníčok.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva2 weeks ago
Dňa 15.11.2023 sa študenti 2. ročníka Ing. štúdia Jadrového a fyzikálneho inžinierstva zúčastnili na exkurzii v jadrovej lokalite Mochovce. V rámci predmetu Meranie a regulácia jadrových elektrárni navštívili simulátor blokovej dozorne, kde si vyskúšali situáciu s výpadkom hlavných napájacích čerpadiel, turbogenerátora a nakoniec automatické odstavenie reaktora. Neskôr pokračovali v prehliadke núdzovej blokovej dozorne a trenažéra zavážacieho stroja, ktorý slúži na simuláciu a tréning postupu zavezenie a výmeny paliva v reaktore. Ďalšia podobná exkurzia do Školiaceho a výcvikového centra jadrových zariadení VUJE, a.s. v Trnave sa plánuje na budúci semester.