Ing. Miloš Bajan

Štúdium na ÚJFI FEI mi pomohlo v osobnom i profesijnom raste. Okrem vedomostí a záľube v technike mi štúdium dalo aj analytické myslenie, ktoré využívam pri riešení problémov v každodennej praxi. Predmety vedené najlepšími slovenskými odborníkmi vo svojich odboroch, s ľudským, ale zato o to profesionálnejším prístupom ma motivovali k dosahovaniu lepších výsledkov nielen počas štúdia, ale sú mi príkladom i dnes. Odborné prednášky, praktické cvičenia a stáže, medzinárodné i domáce konferencie, možnosť štúdia v zahraničí, účasť na medzinárodných výskumných projektoch riešiacich technológie budúcnosti ma už počas štúdia presvedčili, že som si vybral to správne zameranie. Študijný odbor Jadrová energetika je zostavený tak, aby absolventa pripravil na požiadavky z praxe a zároveň mu poskytol aj možnosť vedeckého uplatnenia. Po absolvovaní inžinierskeho štúdia na ÚJFI som si vybral možnosť získať praktické skúsenosti v zahraničí (Švédsko, Fínsko) vo firme AREVA, kde sa podieľam na projektoch v oblasti jadrovej energetiky.