Laboratórium mikroskopie AFM/MFM

Mikroskopia atomárnych síl (AFM = Atomic Force Microscopy) skúma vlastnosti povrchov vzoriek pomocou silovej interakcie pôsobiacej medzi mikroskopickou sondou a povrchom vzorky. Sondu tvorí ostrý hrot na voľnom konci pružného nosníka. Polomer špičky hrotu je bežne menší ako jedna stotisícina milimetra a hrúbka nosníka je na úrovni jednotiek tisícin milimetra. Nano-sonda je privedená do bezprostrednej blízkosti povrchu vzorky, následne…

Čítať viac

Aplikácia techniky magnetického Barkhausenovho šumu na sledovanie zmien vlastností materálov vplyvom externých faktorov

Meranie Barkhausenovho šumu (BN) je nedeštruktívna testovacia technika vhodná na hodnotenie zvyškového napätia v materiáloch, ktoré často závisí od prítomnosti defektov akými sú precipitáty, hranice zŕn, či rôzne mriežkové poruchy. Má vysokú citlivosť na objemové defekty vakančného typu, nakoľko dutiny sú zvyčajne obklopené poruchami mriežky a teda spôsobujú brzdenie pohybu doménových stien, ktoré je sledované touto technikou. Metóda ponúka jedinečné…

Čítať viac

Pozitrónová annihilačná spektroskopia ako nástroj na sledovanie zmien vlastností materálov vplyvom externých faktorov

Pozitrónová anihilačná spektroskopia (PAS) je známa svojou vysokou citlivosťou na defekty vakančného typu a mono-vakancie v koncentráciach už od 0.1 appm. Medzi najrozšírenejšie techniky PAS patria meranie doby života pozitrónov (PALS) a sledovanie Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary (DBS). Technika PALS je založená na implantácii pozitrónov z pozitrónového zdroja do vzorky a monitorovaní času, ktorý uplynie od tejto implantácie po…

Čítať viac