Neutronické výpočty a analýzy radiačného tienenia

Neutronické výpočty predstavujú významnú časť analýz preukazujúcich bezpečnú prevádzku sústav so štiepiteľným materiálom (napr. aktívna zóna reaktora, medzisklad vyhoretého paliva, bazén skladovania, transportný obalový súbor). Pre výpočet transportu neutrónov a ich bilancie v čase sú preferované kódy priamo určené pre výpočet Boltzmanovej transportnej rovnice. Najpoužívanejšie metódy výpočtu v reaktorovej fyzike sú deterministická metóda diskrétnych súradníc (smerov) a stochastická metóda Monte Carlo….

Čítať viac

Detektory latentných stôp v pevnej fáze

Detektory latentných stôp v pevnej fáze (SSNTD, z ang. solid-state nuclear track detector) slúžia na pasívnu detekciu ionizujúceho žiarenia. SSNTD sú vhodné pre detekciu ťažkých nabitých častíc, ako sú protóny, alfa častice a ďalšie, prípadne pre detekciu rýchlych neutrónov. Ako materiál detektora môžu byť využité minerály, sklo alebo plasty, v súčasnosti je najviac využívaným materiálom polymér poly-allyl diglykol carbonate (PADC),…

Čítať viac