Röntgenová fluorescenčná spektrometria

Röntgenová fluorescenčná spektrometria je jadrovo-fyzikálna metóda slúžiaca na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu prvkového zloženia rôznych materiálov. Je založená na princípe röntgenovej fluorescencie, ktorá je definovaná ako emisia charakteristického žiarenia materiálom excitovaným vysokoenergetickým röntgenovým alebo gama žiarením. Výhodou metódy je jej rýchlosť, nedeštruktívnosť a žiadne, resp. minimálne nároky na úpravu vzorky, takže analýzu neznámej vzorky je možné vykonať aj v…

Čítať viac

Laboratórium polovodičových detektorov

Laboratórium slúži na výskum a vývoj detektorov na báze perspektívnych polovodičových zlúčenín a na pedagogické účely. Pozostáva z automatizovaného meracieho zariadenia určeného na zisťovanie elektro-fyzikálnych parametrov detektorov meraním ich volt-ampérových charakteristík v rozsahu napätí 0,1 V až 1000 V a prúdov 1 fA až 20 mA. Laboratórium je ďalej vybavené spektrometrickými trasami na zisťovanie spektrometrických vlastností polovodičových detektorov: digitálnou…

Čítať viac

Výskum polovodičových detektorov

Výskum polovodičových detektorov je realizovaný v Laboratóriu polovodičových detektorov ÚJFI FEISTU, v spolupráci s ElÚ SAV na jej pracoviskách a v medzinárodnej spolupráci s ďalšími laboratóriamivo svete ako napr. CEA Cadarache FR, ÚTEF ČVUT, Praha, CZ. Výskum je zameraný najmä na novéperspektívne polovodičové materiály ako SiC a GaAs a na prípravu detektorov pre aplikáciev spektrometrii, v digitálnej rádiografii a pre zobrazovanie a vyhodnocovanie parametrov stôp častícv okolí urýchľovačov či vo vesmíre….

Čítať viac