Vedenie ústavu

doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
riaditeľ ústavu
peter.bokes [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 602 91 234

doc. Ing. Jarmila Degmová, PhD.
zástupca riaditeľa
jarmila.degmova [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 602 91 265