Informácie pre študentov

Ústav zabezpečuje výučbu v odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo a v odbore 5.2.31 Jadrová energetika. Kompletný študijný plán doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity nájdete tu.

Doktorandské štúdium

Fyzikálne inžinierstvo

Doktorand absolvuje nasledovné povinné predmety.

 • Materiálová fyzika
 • Odborná angličtina
 • Dizertačný projekt I-IV
 • Dizertačná práca

V rámci doktorandského štúdia si môže doktorand zvoliť nasledovné predmety (minimálne 2).

 • Špeciálne metódy diagnostiky materálov
 • Spektroskopické metódy
 • Fyzika povrchov a rozhraní
 • Nanotechnológie a nanoštruktúry
 • Molekulárne materiály a biomateriály
 • Technológie prípravy materiálových štruktúr
 • Počítačové modelovanie a simulácie v materiáloch
 • Jadrová fyzika a technika
 • Mezoskopická elektronika
 • Supravodivé štruktúry

Jadrová energetika

Doktorand absolvuje nasledovné povinné predmety.

 • Odborná angličtina
 • Dizertačný projekt I-IV
 • Dizertačná práca

V rámci doktorandského štúdia si môže doktorand zvoliť nasledovné predmety (minimálne 3).

 • Jadrová a neutrónová fyzika
 • Teória a stavba jadrových reaktorov
 • Materiály a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky
 • Dozimetria a radiačná ochrana
 • Prevádzka a bezpečnosť jadrových elektrární
 • Termomechanika jadrových reaktorov
 • Počítačové modelovanie a simulácie v jadrovej energetike
 • Štatistické metódy analýzy dát
 • Elektrická časť jadrových elektrární
 • Strojné zariadenia jadrových elektrární