doc. RNDr. Pavol Valko, PhD.

Titul RNDr. získal na Univerzite Komenského v roku 1985 a následne v roku 1989 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Slovenskej technickej univerzite.

Od roku 1989 pôsobil na Katedre fyziky ako pedagóg. Počas rokov 1997 - 2000 absolvoval zahraničné pobyty v Portugalsku v Centre pre nukleárnu fyziku a pobyt v Anglicku na Oxfordskej univerzite.

V súčasnosti sa venuje supravodivosti či fyzike slabých interakcií.