Ing. Stanislav Sojak, PhD.

Absolvoval v rokoch 2008-2011 doktorandské štúdium v odbore Jadrová energetika na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Od roku 2011 sa stal zamestnancom ústavu na pozícii výskumný pracovník.

Od roku 2008 sa venuje hlavne výskumu konštrukčných materiálov nových generácií jadrových reaktorov a ich degradačným procesom, ku ktorým dochádza vplyvom ionizujúceho žiarenia.

Podieľa sa na výučbe predmetov:

  • Prevádzka jadrových elektrární
  • Jadrové zariadenia