Ing. Milan Pavúk, PhD.

Milan Pavúk sa narodil v r. 1980 v Bratislave. Štúdium úspešne ukončil v odbore Elektromateriálové inžinierstvo na FEI STU v Bratislave. Následne v r. 2010 získal titul PhD. v odbore Fyzikálne inžinierstvo. Od r. 2008 pracuje ako výskumník na Katedre jadrovej fyziky a techniky (aktuálne Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva). Venuje sa aplikácii mikroskopie atomárnych síl (AFM = Atomic Force Microscopy) pri štúdiu povrchovej štruktúry a mikroskopie magnetických síl (MFM = Magnetic Force Microscopy) pri štúdiu magnetickej štruktúry tuhých látok, a novým metodikám merania pomocou zariadenia AFM/MFM. Špecializuje na štúdium nanokryštalických zliatin a ich amorfných prekurzorov.