Ing. George Daniel Grey

Daniel Grey sa špecializuje na vyhodnocovanie vlastností nanomateriálov, najmä vo forme magnetických pások. Jeho špecializáciou je využitie Mössbauerovej spektrometrie. Pôsobí ako doktorand pod vedením profesora Marcela Miglieriniho, DrSc. Je súčasťou Slovenskej Spektroskopickej Spoločnosti.