prof. Ing. Július Cirák, PhD.

Profesor Cirák je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, ktorú úspešne ukončil v roku 1976. Následne v roku 1981 získal titul PhD v odbore Experimentálna fyzika. Po skončení štúdií začal pôsobiť na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty najprv ako asistent (1982), neskôr ako docent (1988) a od roku 2008 ako profesor.

Počas svojej vedeckej kariery absolvoval niekoľko zahraničných pobytov v Maďarsku, Taliansku, Indii, Japonsku.

V súčasnoti sa venuje výskumu tenkých vrstiev pomocou techniky Langmuir-Blodgett, prednáša základný kurz fyziky, Nanotechnológie, Biofyziku a Bioelektroniku.