Mgr. Goran Bulatovič

Mgr. Goran Bulatovič je doktorandom na ústave Jadrového a fyzikálneho inžinierstva. V roku 2020 absolvoval magisterské štúdium na Fakulte prírodných vied, UKF v Nitre, v odbore Fyzika materiálov, kde sa venoval výskumu keramických materiálov používaných pre elektrické izolátory vysokonapäťových vedení.

Počas doktorandského štúdia v programe fyzikálne inžinierstvo sa venuje analytickým modelom a FEM simuláciami prestupu tepla vedením a prúdením so špecifickým zameraním na vinutia vysokonapäťových olejových transformátorov.