doc. Ing. Peter Bokes, PhD.

Peter Bokes je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (1992-1996) a Tokyo Institute of Technology (1996-1998). Následne v roku 2001 získal titul PhD v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika na FEI STU, za prácu z oblasti kvantovo-mechanických výpočtov elektrónovej štruktúry látky.

Po skončení doktorandského štúdia pôsobil striedavo na University of York v U.K. ako výskumný pracovník (2001-2003,2004,2007-2008) a na FEI STU ako vysokoškolský učiteľ (2004-2006 a 2009-2014). Počas pôsobenia na oboch školách sa venoval teoretickej formulácii a počítačovým simuláciám kvantového transportu elektrického prúdu cez atómy, molekuly a nano-štruktúry.

V rokoch 2014 až 2018 pracoval pre viaceré súkromné spoločnosti, v ktorých sa zaoberal najmä problémami vedenia tepla, elektromagnetizmu a ich počítačovými simuláciami.

Od roku 2018 pôsobí opäť na FEI STU. Medzi jeho odborné záujmy patria kvantová mechanika, elektrónová štruktúra látok a technické problémy prestupu tepla a prúdenia.