Kontakt

Adresa

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Sekretariát

Eva Mániková
kancelária A503
Telefón: +421 2 602 91 684
Email: eva.manikova[at]stuba.sk

Kontaktný formulár