• SPACE FOR EDUCATION, EDUCATION FOR SPACE
  Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír
  Vzdelávací program pre všetkých
  Dozvedieť sa viac

Cieľom je pripraviť študentov pracovníkov firiem vedeckých pracovníkov na budúcu spoluprácu s ESA.

"Tieto vzdelávacie kurzy určené pre verejnosť a odborníkov poskytujú dobrú štartovaciu pozíciu pre podrobnejšiu štúdiu v budúcnosti."

0

orientujúcich sa v problematike

0

jeseň 2016 - leto 2017

0

každá prednáška

0

úplne pre všetkých


O projekte

Vzdelávací program Space for Education, Education for Space je určený všetkým záujemcom o problematiku kozmického výskumu, hlavne študentom technických a prírodovedne orientovaných vysokých škôl. Vítaní sú však aj pracovníci slovenských firiem, ktorí uvažujú nad možnosťou zapojenia sa do programov ESA v rámci svojich komerčných aktivít a samozrejme všetci nadšenci. Cieľom programu je poskytnúť bližšie a detailnejšie informácie a vedomosti o všeobecnom smerovaní kozmického výskumu, technickej stránke návrhov a stavby umelých družíc, medziplanetárnych sond, kozmických lodí aj nosných raketových systémov. Je rozdelený do troch častí, prvá je motivačno-populárna, druhá je zameraná na detailnejší odborný výklad problematiky. Tretia časť je určená najvážnejším a mimobratislavským záujemcom, preto bude organizovaná v podobe intenzívneho dvojtýždňového kurzu. Je financovaný Európskou kozmickou agentúrou (ESA) v rámci programu spolupráce s asociovanými krajinami. Účasť na tomto vzdelávacom programe je dobrovoľná a bezplatná.


Motivačné prednášky

Séria popularizačných prednášok sa uskutoční na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v prednáškovej miestnosti BC300 podľa nasledujúceho harmonogramu.

  Program prednášok

 1. Raketový pohon a vesmírne systémy Prezentácia (.pdf) Video
 2. Slnečná sústava skúmaná zblízka Prezentácia (.pdf) Video
 3. Vesmírne technológie v bežnom živote Prezentácia (.pdf) Video
 4. Hlavné časti družíc a kozmických lodí Prezentácia (.pdf) Video
 5. Veda a vesmír, resp. veda vo vesmíre Prezentácia (.pdf) Video

Odborné prednášky

Prednášky pre odbornú verejnosť v letnom semestri. Séria prednášok sa uskutoční na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v prednáškovej miestnosti BC300 o 18:00 (vždy v utorok) podľa nasledujúceho harmonogramu.

Témy prednášok

Intenzívny kurz leto 2018

Modifikované témy odborných prednášok a príspevky zahraničných lektorov z podobnej problematiky. Intenzívny kurz bude trvať dva týždne (desať pracovných dní). Tento letný kurz je vhodný pre záujemcov z celého Slovenska. Ak máte záujem sa zúčastniť tohoto kurzu, prosíme Vás aby ste sa registrovali. Registračný formulár, ako aj viac informácií o kurze, zverejníme čoskoro.

 • Termín: 25.6. - 7.7.2018
 • Denne 6 hodín prednášok a cvičení aj s účasťou zahraničných lektorov
 • Miesto: FEI STU Bratislava, Mlynská dolina
 • Pre vybraných účastníkov ubytovanie zabezpečené zdarma.
 • Registrácia: registrácia emailom na pavol.valko@stuba.sk

 • Dajte nám spätnú väzbu

  Neváhajte nás kontaktovať

  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch.


  Adresa a kontaktná osoba

  • Adresa: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
  • Telefón: 02 / 60291 114
  • Email: pavol.valko@stuba.sk