Ing. Branislav Vrban, PhD.

Jadrová energia – strašiak alebo záchranca?

Každá slušná úvaha, či už akademická alebo taká klasická gaučová, začína zhodnotením súčasného stavu skúmanej problematiky. Pre účely rýchleho zamyslenia o význame jadrovej energetiky možno postačuje spomenúť výzvy, ktorým dnešný svet, ako ho poznáme, čelí. Aký je dnes svet? S nárastom svetovej populácie a eskaláciou konfliktov sa stretávame dennodenne v televíznom spravodajstve...

Ing. Štefan Čerba, PhD.

Je jadrová fyzika riešením kvality života?

Pomocou elektrickej energie, či už vyrobenej zo štiepenia ťažkých jadier, alebo z iných energetických zdrojov, je možné významne prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí žijúcich na Zemi. Položme si však otázku, je možné kvalitu života hodnotiť len na základe dostatku elektrickej energie? Z môjho pohľadu to dostačujúce nie je. Predstavme si situáciu, že sme zablúdili niekde stovky kilometrov od civilizácie bez dostupnosti mobilných sietí či internetu...