Bakalárske štúdium

Tu nájdete informácie o predmetoch, ktorých vúčbu zabezpečuje Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Kompletný študijný program na ak. rok 2018—2019 nájdete tu.

Predmety bakalárskeho štúdia