Čo o nás hovoria naši absolventi

 • Stanislav Pecko

  Po ukončení doktorandského štúdia som sa zamestnal ako projektový manažér v medzinárodnej firme Amec Foster Wheeler, ktorej slovenská jadrová divízia v Trnave sa zaoberá vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky, rôznymi dekontaminačnými prácami a spracovávaním rádioaktívnych odpadov. V rámci mojej práce využívam denne poznatky a vedomosti, ktoré som sa naučil v rámci všetkých stupňov štúdia jadrovej energetiky na ÚJFI FEI STU. Osobne som teraz najviac angažovaný v projektoch vyraďovania JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, kde sa v súčasnosti realizuje 2. etapa vyraďovania, ktorá spočíva v dekontaminácii a demontáži primárnych zariadení JE (vysoko rádioaktívnych). Na záver by som len rád dodal, že okrem mňa vo firme Amec FW, značnú časť stredného (aj vyššieho) manažmentu tvoria práve bývalí absolventi ÚJFI v rôznych generáciách.

  Ing. Stanislav Pecko, PhD. - Projektový manažér

 • Iveta Bartošová

  Po úspešnom zvládnutí inžinierskeho štúdia som sa zapísala na doktorandské štúdium, kde som pokračovala vo svojej práci zameranej na popredné materiály pre novú generáciu jadrových reaktorov. Počas týchto troch rokov som bola na 4 mesačnej stáži v U.S.A., na mnohých konferenciách v Japonsku, Indii a Európe. Môj školiteľ ma vždy podporoval a pomáhal vo všetkých aspektoch štúdia. Momentálne pracujem vo firme Reaktortest s.r.o. na dostavbe 3 a 4 bloku v jadrovej elektrárni Mochovce. Bola som milo prekvapená, že aj tu v Mochovciach poznajú našich profesorov a nešetrili chválou. Štúdium na ÚJFI bolo veľmi príjemné a určite neľutujem. Vrelo odporúčam :).

  Ing. Iveta Bartošová, PhD. - NDT špecialista

 • Miloš Bajan

  Štúdium na ÚJFI FEI mi pomohlo v osobnom i profesijnom raste. Okrem vedomostí a záľube v technike mi štúdium dalo aj analytické myslenie, ktoré využívam pri riešení problémov v každodennej praxi. Predmety vedené najlepšími slovenskými odborníkmi vo svojich odboroch, s ľudským a profesionálnym prístupom ma motivovali k dosahovaniu lepších výsledkov nielen počas štúdia, ale sú mi príkladom i dnes. Študijný odbor Jadrová energetika je zostavený tak, aby absolventa pripravil na požiadavky z praxe a zároveň mu poskytol aj možnosť vedeckého uplatnenia. Po absolvovaní inžinierskeho štúdia na ÚJFI som si vybral možnosť získať praktické skúsenosti v zahraničí (Švédsko, Fínsko) vo firme AREVA, kde sa podieľam na projektoch v oblasti jadrovej energetiky.

  Ing. Miloš Bajan - inžinier