prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Po skončení štúdií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského so zameraním na matematiku a fyziku sa zamsestnal vtedy na Katedre fyziky Slovenskej vysokej školy technickej.

Najprv sa angažoval pri uvádzaní predmetu „polovodiče“ vo vyšších semestroch špecializácie „Fyzika tuhých látok“, ale začiatkom 60. - tých rokov, keď ho raz jeho vedúci prof. D. Iľkovič požiadal o zastupovanie na prednáške zo základnej fyziky, zmenilo sa jeho hlavné poslanie na učiteľa základného kurzu fyziky.

Vedecky sa prof. J. Krempaský vyprofiloval prakticky hneď po ukončení vysokej školy. Na otázku vtedajšieho vedúceho katedry prof. Iľkoviča „Čo chcete robiť vo výskumnej oblasti?“ odpovedal stručne „polovodiče“. V tejto oblasti sa prezentoval viacerými vedeckými článkami, niekoľkými patentami ako aj vedeckými a vedeckopopulárnymi publikáciami. Postupne získal vedecké grádusy CSc i DrSc.

Za svoje výsledky získal viacero domácich i zahraničných vyznamenaní. Pod jeho vedením získalo 27 pracovníkov vedecké tituly CSc a viacerí z nich i najvyššie vedecké tituly DrSc. Počas svojho pôsobenia mal profesor cez 350 verejných vystúpení a významne prispel k osvetovej činnosti a to v rôznych oblastich vedy.