Dôležité historické udalosti ústavu

1939

September, 1939

1940

Február, 1940

1950

September, 1950

1961

September, 1961

1973

1976

2011

Máj, 2011
Máj, 2011

2015

Máj, 2015