Základné informácie
  • Kurzy:
    • Fyzika 1 - opakovaná
  • Rozsah: 2 hod. prednášky a 3 hod. cvičenia
  • Prednáška Fyzika 1: Štvrtok 13:00 - 14:40, BC 150
  • Seminár z Fyziky 1: Štvrtok 15:00 – 16:40, BC 150

Aktuálne informácie

Príklady zo seminára


Okruhy na skúšku


Odporúčaná literatúra

Július Krempaský - Fyzika
David Halliday et al. - Fyzika (1. a 2. diel)
Richard P. Feynman et al. - Feynmanove prednášky z fyziky (1. a 2. diel)
Edward M. Purcell, Frank S. Crawford Jr. - Berkeley Physics Course, vol. 1. a 3.
Ivan Červeň - Fyzika po kapitolách 1 - 7
Vladimír Hajko et al. - Fyzika v príkladoch
Katedra fyziky - e-skriptá
Július Krempaský et al. - Otázky-problémy-úlohy z fyziky (skriptum)
Július Cirák et al. - Zbierka príkladov a úloh z fyziky, Nakladateľstvo STU (Bratislava 2013)