Na tejto stránke nájdete materiály k laboratórnym cvičeniam k predmetom Fyzika 1, Fyzika 2 a Fyzika 3.

Príprava na laboratórne cvičenie spočíva v nasledovných krokoch:
  • vytlačenie zadania a jeho preštudovanie
  • vyplnenie záhlavia protokolu (vlastnoručne a perom!)
  • vyplnenie ďalších častí (opäť vlastnoručne a perom): Stručný opis, Vzťahy, Prístroje, popr. aj Schéma; do časti pre vzťahy treba vpísať len tie, ktoré sa priamo používajú pri meraní alebo vyhodnocovaní výsledkov a presnosti merania.
Túto prípravu (a aj následné vypracovanie protokolu) si robí každý študent, teda nielen jeden zo skupiny.


Zoznam úloh pre praktické cvičenia

Nasledovné návody môžu byť aj v priebehu semestra mierne aktualizované. Preto neodporúčame vytlačiť si zadania, ktoré momentálne nepotrebujete. Pred stiahnutím úlohy odporúčame kliknúť na tlačítko Reload (Obnoviť stránku). Niekedy je potrebné vymazať cache prehliadača.

posledná aktualizácia stránky alebo PDF dokumentov na nej odkazovaných: 14. februára 2018